• Tłoczony zawsze na świeżo
    Oleje Olini tłoczymy zawsze na świeżo, na zamówienie – nie stoją na półce czekając na zakup – dzięki temu zachowują maksimum zdrowych właściwości i smaku.
  • Bezpieczna dostawa
    Oleje wysyłamy w ciemnych butelkach, w styropianowych opakowaniach, w bezpiecznej temperaturze i chroniąc przed światłem.
  • Hand made with
    Jesteśmy małą rodzinną firmą, wszystko robimy sami, ręcznie, dbając o jakość każdej butelki oleju.
Pyszności za 1 grosz!. Zrób zakupy za podaną kwotę i odbierz jedną z naszych pyszności za 1 GROSZ. Szczegóły promocji - kliknij tutaj.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.OLINI.PL

§ 1.Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady stosowania kart podarunkowych w sklepie internetowym www.olini.pl

2. Wydawca - Miramar spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (adres: Nowa Wieś 155, 58-308 Wałbrzych), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000162432, REGON: 89021303400000, NIP: 8860027066

3. Karta podarunkowa - kupon w formie kodu wygenerowanego przez sklep www.olini.pl w formie elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniacbjący użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.olini.pl

4. Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

5. Użytkownik - nabywca lub posiadacz karty podarunkowej.

6. Kod - unikalny numer wygenerowany przez sklep www.olini.pl przypisany każdej karcie podarunkowej niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości karty podarunkowej.

7. Produkty - przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.olini.pl


§ 2. Informacje ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy karty podarunkowej oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy karty podarunkowej za produkty nabywane przez użytkownika.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej karty podarunkowej. Zapłata za kartę podarunkową może nastąpić przez szybki przelew tpay, paypal lub przelew tradycyjny.

3. Karta podarunkowa może być wykorzystana jednorazowo wyłącznie do nabywania produktów w sklepie internetowym www.olini.pl.

4. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony wydawcy.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez nabywcę/użytkownika karty podarunkowej osobom nieupoważnionym.

6. Karta podarunkowa jest ważna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty za kartę podarunkową na koncie bankowym/koncie tpay/koncie paypal wydawcy.

7. Karta podarunkowa nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych produktów, które użytkownik jest zobowiązany uiścić przy doknaniu zamówienia.

8. Karty podarunkowe są dostępne w następujących nominałach: 50,00 zł, 100,00 zł, 150,00 zł, 200,00 zł, 250,00 zł, 300,00 zł.

§ 3. Zasady korzystania z kart podarunkowych

1. Nabywca otrzymuje na podany adres e-mail po opłaceniu zamówienia kod karty podarunkowej.

2. W przypadku, gdy wartość produktów przez użytkownika z wykorzystaniem karty podarunkowej będzie wyższa niż wartość zapisana na karcie podarunkowej, użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę.

3. Wtdawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz teleadresowych niezbędnych do realizacji wysyłki karty podarunkowej w formie elektronicznej.

§ 4. Rozliczenia i reklamacje

1. Wydanie karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. użytkownik, na żądanie zgłoszone wydawcy najpóźniej w momencie wydawania karty podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury vat.

2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu karty podarunkowej będą rozpatrywane przez wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu www.olini.pl

3. Przy użyciu kart podarunkowych nabywać można dowolne produkty będące w ofercie sklepu, przy czym:

- Karta podarunkowe opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na karcie podarunkowej;

- W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia kart podarunkowych, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie;

- Używając karty podarunkowej o wartości niższej niż wartość zamówienia, wydawca nie wydaje reszty ani w postaci gotówki, ani w postaci kodów rabatowych.

4. Przy zakupie produktów za karty podarunkowe nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu produktów przez klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany produktów:

- Na inny towar o tej samej wartości, co produkt wymieniany lub;

- Na produkt o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;

- Na produkt o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej).

§ 5 . Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

3. Wydanie karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

4. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowe jest elektroniczną formą bonu towarowego.

5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.olini.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Co mówią o nas klienci?

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Ula, dodano: 8 sierpnia 2020 | 20:58
sklep internetowy: Olini.pl
Olini zawsze extra!
Przeczytaj opinię
Nick: MC Nowak, dodano: 8 sierpnia 2020 | 19:05
sklep internetowy: Olini.pl
Profesjonalna obsługa. Szybka realizacja. Towar świeży.
Przeczytaj opinię