Wyniki badań naukowych wskazują również na istotną rolę diety śródziemnomorskiej w profilaktyce i wspomaganiu leczenia cukrzycy typu 2. W jednym z badań zaobserwowano, że stosowanie się do zasad diety śródziemnomorskiej zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy o 19-23% [3].